Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI

Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI - Hallo sahabat Informasi Terbaru, Pada sharing Info Terbaru kali ini yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI, saya telah menyiapkan informasi tekini di sekitar anda. Mudah-mudahan isi postingan Infoterbaru yang saya tulis ini menambah wawasan anda. okelah, cekidot informasi terbaru dari kami.

Judul Post : Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI

lihat juga


Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI

Banyak pelajaran yang akan kita peroleh, bagaimana disiplin yang diajarkan Nabi dipertahankan oleh para sahabat, bagaimana Abu Bakar, Umar, dan Khalid sebagai jenderal yang jenius dan yang lain dapat berjaya, patuh dengan penuh disiplin kepada Nabi. Setelah Nabi wafat kepemimpinan dipegang Abu Bakar dengan kepatuhan dan disiplin yang tetap dipertahankan,

Abu Bakar bin Abu Quhafah, turunan bani Taim bin Murrah, bin Kaab, bin Luai, bin Kalb Al-Qurasyi. Pada Murrah bertemulah nasabnya dengan Rasul. ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Anrir, turunan Taim bin Murrah juga . Dia lahir pada tahun kedua dari tahun gajah, jadi dua tahun lebih tua Rasulullah daripadnya. Sejak muda Abu Bakar telah dikenal dengan budi luhurnya yang tinggi dan perangai- nya yang terpuji. Dia sanggup menyediakan segala bekal rumah- tangganya dengan usahanya sendiri. Sebelum Rasulullah diutus, persahabatan mereka sudah bersahabat juga. Tatkala telah ditetapkan beliau menjadi Nabi, maka Abu Bakar lah laki-laki dewasa yang mula-mula sekali mempercayainya. Rasulullah paling sayang dan cinta kepada sahabatnya itu, kerana dia merupakan sahabat yang setia dan hanya satu-satunya orang dewasa tempatnya mesyuarat di waktu pejuangan dengan kaum Quraisy sangat hebatnya.

Abu Bakar r.a. merupakan orang yang cerdas, mudah mengerti dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW sehingga dia pun cepat membenarkan dan meyakini apa yang dikatakan beliau Saw dan masuk Islam. Ibnu Hisyam mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam melainkan dia tidak langsung menjawab, masih pikir-pikir, dan masih ragu-ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Tatkala aku berbicara dengannya, dia tidak menunda-nunda (pembenarannya) dan dia tidak ragu-ragu.

Pada suatu hari, Abu Bakar r.a duduk di sisi Rasulullah saw dengan menggunakan jubah yang lusuh, tua, dan robek-robek, bahkan hingga pinggir-pinggirnya disambung dengan pelepah kurma dan ranting pepohonan. Kemudian Jibril as turun kepada mereka dan berkata,

Wahai Muhammad, mengapa Abu Bakar mengenakan jubah dengan kayu-kayu?

Maka Rasulullah saw menjawab pertanyaan itu,

Wahai Jibril, ia telah menginfaqkan semua hartanya untukku sebelum kejadian fathu Mekkah

Kemudian Jibril as kembali berkata,

Allah memberikan salam kepadamu dan memerintahkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu ridha denganKu dengan kondisi kemiskinanmu ini ataukah kamu merasa marah?

Mendengar perkataan jibril itu, Rasulullah saw berkata kepada Abu Bakar,

Wahai Abu Bakar, Allah memberikan salam kepadamu dan bertanya kepadamu, apakah kamu ridha denganku dengan kondisi kemiskinanmu ini ataukah kamu merasa marah?

Maka Abu Bakar r.a menjawab pertanyaan Rasulullah itu dengan suara yang dipenuhi rasa cinta yang meluap-luap,

Bagaimana aku bisa marah dengan Tuhanku?

setelah itu ia melanjutkan kata-katanya,

Aku merasa ridha dengan ketentuan Tuhanku….Aku merasa ridha dengan ketentuan Tuhanku……Aku merasa ridha dengan semua ketentuan Tuhanku

Sungguh suatu teladan yang tiada duanya


Demikianlah Artikel Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI

Sekian Informasi Terbaru dari kami Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan informasi terbaru kali ini.

Anda baru saja membaca artikel Abu Bakar As-Siddiq – KISAH TELADAN SAHABAT NABI dengan url permalinknya adalah http://dikut.blogspot.com/2015/10/abu-bakar-as-siddiq-kisah-teladan.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.